www.hrt.com.vn
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 21.726.129
Tổng số Thành viên: 120
Số người đang xem: 62
Báo giá vật tư Điều Hòa

Đăng ngày: 19/01/2011 22:39
Báo giá vật tư Điều Hòa
    Đây là báo giá vật tư Điều Hòa dân dụng

Báo giá vật tư Điều Hòa 

BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ
ỐNG ĐỒNG
STT TÊN HÀNG HOÁ DỊCH VỤ 
ĐVT 
S . L 

ĐƠN GIÁ  
GHI CHÚ 
A. LOẠI DÀY - SẢN XUẤT TẠI MALAYSIA/THAILAND
1
Ống đồng Ф6+Ф10 + Gel cách nhiệt (1,0HP)

(loại dày 6,1zem & 7,1zem)
M
1
         
95,000
Ống loại dày + nhân công

 + gel đôi 3 lớp
2
Ống đồng Ф6+Ф12 + Gel cách nhiệt (1,5HP)

(loại dày 6,1zem & 7,1zem)
M
1
        
118,000
3
Ống đồng Ф6+Ф12 + Gel cách nhiệt (2,0HP)

(loại dày 6,1zem & 7,1zem)
M
1
        
118,000
4
Ống đồng Ф10+Ф16 + Gel cách nhiệt (2.5HP+3.0HP)

(loại dày 7,1zem & 8,1zem)
M
1
        
180,000
5
Ống đồng Ф12+Ф19 + Gel cách nhiệt (4.0HP+5.0HP)

(loại dày 7,1zem & 8,1zem)
M
1
        
215,000
B. LOẠI TRUNG BÌNH - SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
1
Ống đồng Ф6+Ф10 + Gel cách nhiệt ( 1,0HP)

(loại dày 5,6zem & 6,1zem)
M
1
         
81,000
Ống + nhân công + gel đơn 
2
Ống đồng Ф6+Ф12 + Gel cách nhiệt ( 1,5HP)

(loại dày 5,6zem & 6,1zem)
M
1
         
95,000
3
Ống đồng Ф6+Ф12 + Gel cách nhiệt ( 2,0HP)

( loại dày 5,6zem & 6,1zem)
M
1
         
95,000
4
Ống đồng Ф10+Ф16 + Gel cách nhiệt (2.5HP+3.0HP)

(loại dày 6,1zem & 7,1zem)
M
1
        
151,000
5
Ống đồng Ф12+Ф19 + Gel cách nhiệt (4.0HP+5.0HP)

(loại dày 6,1zem & 7,1zem)
M
1
        
170,000
           
DÂY ĐIỆN
STT
TÊN HÀNG HOÁ DỊCH VỤ 
ĐVT 
S . L 

ĐƠN GIÁ  
GHI CHÚ 
A. DÂY ĐIỆN CADIVI
1
Dây điện 1,5mmx1
M
1
           
4,300
Cadivi + nhân công 
2
Dây điện 2,0mmx1
M
1
           
5,600
Cadivi + nhân công 
3
Dây điện 2,5mmX1
M
1
           
7,200
Cadivi + nhân công 
4
Dây điện 3,0mmX1
M
1
           
8,400
Cadivi + nhân công 
5
Dây điện 4,0mmX1
M
1
           
9,400
Cadivi + nhân công 
6
Dây điện 5,0mmX1
M
1
           
9,700
Cadivi + nhân công 
B. DÂY ĐIỆN TỔ HỢP HOẶC DAPHACO
1
Dây điện 1,5mmx1
M
1
           
3,500
Dây điện + nhân công
2
Dây điện 2,0mmx1
M
1
           
4,800
Dây điện + nhân công
3
Dây điện 2,5mmX1
M
1
           
5,900
Dây điện + nhân công
4
Dây điện 3,0mmX1
M
1
           
7,100
Dây điện + nhân công
5
Dây điện 4,0mmX1
M
1
           
8,000
Dây điện + nhân công
6
Dây điện 5,0mmX1
M
1
           
8,300
Dây điện + nhân công
           
ỐNG NƯỚC
STT
TÊN HÀNG HOÁ DỊCH VỤ 
ĐVT 
S . L 

ĐƠN GIÁ  
GHI CHÚ 
A. ỐNG NƯỚC BÌNH MINH + CO, NỐI, T, GIẢM, KEO 
1
Ống nước PVC D21
M
1
           
9,000
Việt Nam + nhân công
2
Ống nước PVC D27
M
1
         
11,500
Việt Nam + nhân công
3
Ống nước PVC D34
M
1
         
17,000
Việt Nam + nhân công
4
Ống nước PVC D42
M
1
         
19,400
Việt Nam + nhân công
5
Ống nước PVC D60
M
1
         
27,000
Việt Nam + nhân công
B. CÁCH NHIỆT ỐNG NƯỚC
1
Ống nước PVC D21
M
1
           
9,500
Việt Nam + nhân công + si cuốn 
2
Ống nước PVC D27
M
1
         
11,500
Việt Nam + nhân công + si cuốn 
3
Ống nước PVC D34
M
1
         
18,400
Việt Nam + nhân công + si cuốn 
4
Ống nước PVC D42
M
1
         
20,500
Việt Nam + nhân công + si cuốn 
5
Ống nước PVC D60
M
1
         
27,000
Việt Nam + nhân công + si cuốn 
           
KE, GIÁ ĐỠ DÀN NÓNG ( GHẾ NGỒI DÀN NÓNG SẼ BÁO GIÁ SAU KHI KHẢO SÁT ) 
STT
TÊN HÀNG HOÁ DỊCH VỤ 
ĐVT 
S . L 

ĐƠN GIÁ  
GHI CHÚ 
1
Ke 1,0 HP - 1,5 HP
Cặp
1
         
70,000
 Sắt V4 sơn bảo vệ + nhân công 
2
Ke 2,0 HP - 2,5 HP
Cặp
1
         
90,000
 Sắt V4 sơn bảo vệ + nhân công 
3
Ke 3,0 HP - 5,0 HP
Cặp
1
        
210,000
 Sắt V4 sơn bảo vệ + nhân công 
           
CB (CẦU DAO)
STT
TÊN HÀNG HOÁ DỊCH VỤ 
ĐVT 
S . L 

ĐƠN GIÁ  
GHI CHÚ 
1
15A (1 Phas) + Hộp 
Cái
1
         
35,000
Đài Loan + Nhân Công
2
20A (1 Phas)+ Hộp 
Cái
1
         
48,000
Đài Loan + Nhân Công
3
25A (1 Phas)+ Hộp 
Cái
1
         
55,000
Đài Loan + Nhân Công
4
30A (1 Phas)+ Hộp 
Cái
1
         
60,000
Đài Loan + Nhân Công
5
15A (3 Phas)+ Hộp 
Cái
1
        
245,000
Sino + Nhân công
6
25A (3 Phas)+ Hộp 
Cái
1
        
311,000
Sino + Nhân công
7
30A (3 Phas)+ Hộp 
Cái
1
        
356,000
Sino + Nhân công
           
VẬT TƯ KHÁC
STT
TÊN HÀNG HOÁ DỊCH VỤ 
ĐVT 
S . L 

ĐƠN GIÁ  
GHI CHÚ 
1
Ống nước ruột gà 
M
1
           
3,900
Việt Nam + nhân công
2
Chân kinh ống Gas (Nhựa) 
M
1
         
39,000
Việt Nam + nhân công
3
Nẹp điện
M
1
           
8,000
Việt Nam + nhân công
4
Co, lơi, nối, giảm ống đồng Ф16
Cái
1
         
15,000
Việt Nam + nhân công
5
Co, lơi, nối, giảm ống đồng Ф19
Cái
1
         
20,000
Việt Nam + nhân công
6
Cùm, omega
Cái
1
           
9,500
Việt Nam + nhân công
7
Ty treo ống gas + tắc kê, tán, bù loong
Bộ
1
         
11,000
Việt Nam + nhân công
8
Ty treo ống nước + tắc kê, tán, bù loong
Bộ
1
         
11,000
Việt Nam + nhân công
9
Ty treo dàn lạnh+tắc kê,tán, bù loong (4 cây)
Bộ
1
         
60,000
Việt Nam + nhân công
10
Khoan đà, cột bê tông
Lỗ
1
        
320,000
Việt Nam + nhân công
11
Vật tư phụ máy 1.0HP - 2.0HP
M
1
         
11,000
Bạc hàn, nitơ + nhân công
12
Vật tư phụ máy > 2.0HP
M
1
         
13,000
Bạc hàn, nitơ + nhân công
           
BÁO GIÁ NHÂN CÔNG TRƯỜNG HỢP CHỦ ĐẦU TƯ CẤP VẬT TƯ
STT
TÊN HÀNG HOÁ DỊCH VỤ 
ĐVT 
S . L 

ĐƠN GIÁ  
GHI CHÚ 
ỐNG ÂM TƯỜNG
1
Ống đồng Ф6+Ф10
M
1
         
45,000
 
2
Ống đồng Ф6+Ф12
M
1
         
55,000
 
3
Ống đồng Ф10+Ф16
M
1
         
70,000
 
4
Ống đồng Ф12+Ф19
M
1
         
85,000
 
5
Ống nước PVC D21
M
1
           
3,500
 
6
Ống nước PVC D27
M
1
           
4,000
 
7
Ống nước PVC D34
M
1
           
4,600
 
8
Ống nước PVC D42
M
1
           
5,800
 
9
Ống nước PVC D60
M
1
           
7,000
 
ỐNG NỔI
1
Ống đồng Ф6+Ф10
M
1
         
35,000
 
2
Ống đồng Ф6+Ф12
M
1
         
40,000
 
3
Ống đồng Ф10+Ф16
M
1
         
55,000
 
4
Ống đồng Ф12+Ф19
M
1
         
70,000
 
5
Ống nước PVC D21
M
1
           
3,000
 
6
Ống nước PVC D27
M
1
           
3,500
 
7
Ống nước PVC D34
M
1
           
4,200
 
8
Ống nước PVC D42
M
1
           
5,200
 
9
Ống nước PVC D60
M
1
           
6,500
 
DÂY ĐIỆN
1
Dây điện 1,5mmx1
M
1
           
1,500
 
2
Dây điện 2,0mmx1
M
1
           
1,800
 
3
Dây điện 2,5mmX1
M
1
           
2,100
 
4
Dây điện 3,0mmX1
M
1
           
2,500
 
5
Dây điện 4,0mmX1
M
1
           
3,000
 
6
Dây điện 5,0mmX1
M
1
           
3,500
 
 
Ghi chú:

- Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới công trình.


- Số lượng căn cứ vào biên bản nghiệm thu thực tế tại.
- Vật tư phát sinh không có trong báo giá sẽ có báo giá trước khi thực hiện.

- Báo giá này áp dụng cho máy điều hòa dân dụng, áp dụng cho địa thế thi công bình thường (Công trình sẽ có báo giá chi tiết sau khi khảo sát)

Bảo hành:
- Bảo hành 12 tháng cho toàn bộ vật tư linh kiện & thi công.

Hình thức thanh toán:
- Lần 1: 30% ngay khi ký hợp đồng.
- Lần 2: 70% ngay khi nghiệm thu hoàn chỉnh.

Hiệu lực 

- Báo giá có hiệu lực kể từ ngày báo giá đến khi có báo giá mới.

- Tất cả các báo giá trước đây không còn giá trị.
Hà Nội, ngày 15  tháng 01 năm 2011
ĐẠI DIỆN CÔNG TY

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
GIÁ LẮP ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG TRỌN GÓI
Bảng giá lắp đặt, bảo trì và sửa chữa điều hòa - Tháng 01/2011